ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มกราคม 2561 / 15:56:04  
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
นอกจากนี้ หอดูดาวแห่งชาติ เชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ สนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ฝึกอบรมดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่สำคัญที่สุด คือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนของชาติให้มีใจรักวิทยาศาสตร์ อันเป็นนโยบายหลัก อีกประการหนึ่งของสถาบันฯ คือการพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ของประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในอนาคต ในการนี้ ได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ใหญ่และทันสมัยที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์และห้องทำงานนักวิจัยดาราศาสตร์อีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738