ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มกราคม 2561 / 16:02:45  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 มาตรการต่อไป

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันมีค่ามาตรฐานเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากการเผาในพื้นที่ป่าทั้งโดยตั้งใจและพลั้งเผลอทำให้เกิดการลุกลามขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง อีกด้านก็มาจากการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ความคุ้นชินกับวิธีการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช รวมถึงฝุ่นละอองจากพื้นที่เมือง การจราจร การก่อสร้าง การเผาขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบกับสภาพภูมิประเทศมีความกดอากาศสูง ทำให้เกิดหมอกควันแผ่ปกคลุม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ
ในการนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ให้มีส่วนร่วมกับภาคราชการ เพื่อร่วมสนับสนุนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนและร่วมกำหนดมาตรการลดการเผาในทุกกรณี อาทิ “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่เราไร้หมอกควัน” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 สำหรับมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเตรียมการและป้องกัน มาตรการรับมือ และมาตรการสร้างความยั่งยืน
การประชุมครั้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำเงินรายได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่แม่โจ้ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขัน Shot Gun Star เป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีม และประเภทบุคคลในระดับประชาชนทั่วไป โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศลได้ โดยมีค่าสมัครการแข่งขันประเภททีมทั่วไป ทีม 5 คน ทีมละ 20,000 บาท และประเภททีม VIP ทีม 5 คน ทีมละ 40,000 บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งลุ้นรับรางวัลพิเศษภายในงานฯอีกมากมาย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738