ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มกราคม 2561 / 16:29:25  
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จัดงานพิธีฉลองสมโภชสุวรรณโกศถวายองค์พระทักขิณโมลีธาตุ
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จัดงานพิธีฉลองสมโภชสุวรรณโกศถวายองค์พระทักขิณโมลีธาตุ
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จัดงานพิธีฉลองสมโภชสุวรรณโกศถวายองค์พระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง) ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยมี พระพรหมมงคล วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดงาน พิธีฉลองสมโภชสุวรรณโกศถวายองค์พระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง)
ภายในพิธีประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช ,พระสงฆ์ 108 รูป สวดมนต์ตั๋น , แสดงพระธรรมเทศนา 4 กัณฑ์, ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร,พุทธาภิเษก,ปฐมสมโภช,ตำนานพระทักขิณโมลีธาตุ,สวดเบิก 1 วาร, แผ่เมตตา วันทาหลวง วันทาน้อย
ตามตำนานกล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้มิได้เป็นการถาวร คือสามารถอัญเชิญ พระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นศาสนพิธีประจำของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และแสดงถึงความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738