ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มกราคม 2561 / 16:25:35  
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ "โอกาสเชียงใหม่4.0"
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ "โอกาสเชียงใหม่4.0"
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "โอกาสเชียงใหม่4.0" เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการนวัตกรรมที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "โอกาสเชียงใหม่ 4.0" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคการศึกษาและเศรษฐกิจ 4.0
ภายในงานได้จัดกิจกรรรมอาทิ เช่น นิทรรศการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและโอกาสเชียงใหม่ 4.0 , การเปิดกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและรณรงค์ร่วมบริจาคในงาน(กองทุน 10 บาท) , นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจำลองและสาธิตนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ เฮือนจำลองสัมมาชีพโรงเรียนพื้นที่สูง ฯลฯ , อุทยานการเรียนรู้ “ข่วงเฮียนฮู้บ้านเมืองเจียงใหม่” พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้หลักสูตร รักษ์เชียงใหม่ปีการศึกษา 2561 , จำลองศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศการศึกษาเชียงใหม่ , การนำเสนอผลงานโดดเด่นของหน่วยงาน สถานศึกษา ตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสดงสัมมาชีพ”การสัมมนาการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบที่หลากหลาย จำนวน 16 ห้องสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 359

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738