ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:58:51  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมงาน "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (One Left Behind)" รณรงค์ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิด้านการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมงาน "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (One Left Behind)" รณรงค์ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิด้านการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมงาน "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (One Left Behind)" รณรงค์ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิด้านการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เตรียมงาน “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (One Left Behind)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้
เนื่องด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดทำโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (One Left Behind)” ขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรณรงค์ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิด้านการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการแสดงศักยภาพของคนพิการและให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซี่ยน ของมูลนิธิสากลคนพิการ อำเภอแม่ริม และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานจะเริ่มจากกรุงเทพฯ ไปถึง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รวม 9 วันผ่าน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และ เชียงใหม่ ระยะทางรวม 867 กิโลเมตร ทั้งนี้การปั่นจักรยานของคนตาบอดกับนักปั่นจิตอาสา จังหวัดเชียงใหม่นั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะมีการจัดรูปขบวนเพื่อปล่อยตัวขบวนนักปั่นจักรยานตาบอดกับนักปั่นจิตอาสารวมทั้งหมดจำนวน 140 คน ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และในระหว่างทางการปั่นจักรยาน จะมีหน่วยงานด้านการจราจร การพยาบาล และการประชาสัมพันธ์ คอยให้บริการในแต่ละจุดตลอดเส้นทางที่ปั่น


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม /ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738