ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:01:52  
คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมหน่วยทหาร สนภ. 3
คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมหน่วยทหาร สนภ. 3
คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ จำนวน 18 ประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมหน่วยทหารและทัศนศึกษา ที่สำนักงานพัฒนาภาค 3 พร้อมรับชมการสาธิตการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ จำนวน 18 ประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมหน่วยทหารและทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย คณะฝ่ายทหารของไทย นำโดย พลโทณตฐพล บุญงาม เจ้ากรมข่าวทหาร และคณะ ที่สำนักงานพัฒนาภาค 3 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังบรรยายสรุป ตลอดจน รับชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อไว้ใช้ให้ความช่วยเหลือสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวางระดับจังหวัด และชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย และภัยพิบัติระดับพื้นที่ในเบื้องต้น รวมทั้ง ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ และความต้องการใช้เครื่องมือกู้ภัยขนาดต่างๆ ในการพร้อมรายงานข้อมูลมายังหน่วยเหนือ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ต่อไปได้

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 139

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738