ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กุมภาพันธ์ 2561 / 20:42:27  
พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42
พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ที่เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทานรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมงานฯจำนวนมาก
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม อาทิ การประกวดรถบุปผชาติถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญ และในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานถวายรางวัลชนะเลิศให้แก่หน่วยงานที่รถบุปผชาติได้รับรางวัลชนะเลิศ รวม 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ถือเป็นสิริมงคลและสร้างความปลื้มปิติยินดีสำหรับพสกนิกรชาวเชียงใหม่เป็นล้นพ้น
สำหรับขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่งเข้าร่วมขบวนชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสิ้น 24 ขบวน โดยผลการตัดสินการประกวดรถบุปผชาติรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ อำเภอฝาง ร่วมกับ อปท. , รถบุปผชาติประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสันกำแพง ร่วมกับ อปท. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอสันทราย ร่วมกับ อปท. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ อปท. รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอสารภี ร่วมกับ อปท. , รถบุปผชาติประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอหางดง ร่วมกับ อปท. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอแม่ออน ร่วมกับ อปท. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ อปท. รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอฮอด จอมทอง ดอยเต่า อมก๋อย ร่วมกับ อปท. , และรถบุปผชาติประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอฝาง ร่วมกับ อปท. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ อปท. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอแม่ริม ร่วมกับ อปท. รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738