ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กุมภาพันธ์ 2561 / 21:55:25  
ชาวเชียงใหม่จัดงานบุญ ฮอมปอยแม่ข่างาม พัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
ชาวเชียงใหม่จัดงานบุญ ฮอมปอยแม่ข่างาม พัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
ชาวเชียงใหม่ร่วมกันจัดงานบุญ ฮอมปอยแม่ข่างาม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน โดยเชิญชวนประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้สวยงามตลอดทั้งปี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณคลองแม่ข่า ท่าน้ำชัยศรีภูมิ์-ท่าน้ำศรีดอนไชย อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "ฮอมปอยแม่ข่างาม" โดยเป็นความร่วมมือของประชาชน ชุมชน จิตอาสาและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการช่วยขับเคลื่อนมาตรการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม อันจะทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งดอกไม้งาม ตามคำขวัญ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงาม นามล้ำค่านครพิงค์” และพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งเป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแม่น้ำแห่งไชยมงคล และบุปผชาติที่งามตา ตลอดจน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค กล้าไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้หอม ไม้กระถาง กล้าไม้แขวน พรรณไม้ชนิดต่างๆ พืชสมุนไพร เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว อุปกรณ์ทำสวนสำหรับให้ชาวบ้านปลูกริมคลองแม่ข่า และขอความร่วมมือประชาชนผู้มีบ้านเรือน อาคารร้านค้าอยู่ติดคลองแม่ข่า ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และช่วยดูแลบำรุงรักษาตกแต่งริมคลองแม่ข่าให้สะอาด สวยงามตลอดทั้งปี

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738