ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:19:56  
เจ้าคณะภาค 7 เปิดการประชุมพระธรรมจาริก รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561
เจ้าคณะภาค 7 เปิดการประชุมพระธรรมจาริก รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561
เจ้าคณะภาค 7 เปิดการประชุมพระธรรมจาริก รุ่นที่ 53 ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง โดยเน้นการพัฒนาจิตใจพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ที่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานในพิธีสงฆ์ เปิดการประชุมพระธรรมจาริก ประจำปี 2561 โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องสักการะประธานในพิธี ซึ่งเป็นโครงการที่มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง เน้นการพัฒนาจิตใจพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรพชา อุปสมบท ค่ายอบรมคุณธรรม บวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ เป็นต้น ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2508 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 53 โดยมีพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นองค์ประฐมประธานคณะพระธรรมจาริก เป็นผู้เริ่มก่อตั้งโครงการพระธรรมจาริกพร้อมกับคณะทำงาน
สำหรับ โครงการพระธรรมจาริก มีอาศรมพระธรรมจาริก จำนวนทั้งหมด 313 แห่ง มีการแบ่งการบริหารจัดการ ออกเป็น 14 ศูนย์ 2 สำนักงานจังหวัด คลอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงาน 20 จังหวัดตอนบนของภาคเหนือ มีบุคลากรในโครงการ จำนวน 525 รูป/คน แยกเป็นบุคลากรสำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก จำนวน 6 รูป/คน สำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค จำนวน 29 รูป/คน พระธรรมจาริกภาคสนาม จำนวน 320 รูป และแกนนำชาวพุทธ จำนวน 170 คน มีศาสนาทายาทที่กำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน 610 รูป/คน นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จำนวน 338รูป นักเรียนโรงเรียนวัดวิเวกวนาราม จำนวน 181 รูป และนักเรียนศูนย์พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวสตรี จำนวน 91 คน ซึ่งในปัจจุบันมีพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติเวที เจ้าหลักในการดำเนินงานและสืบสานงานอย่างต่อเนื่อง


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738