ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:42:18  
สคบ. ตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกดอกกุหลาบ ย้ำผู้ประกอบธุรกิจเน้นเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช้สารฟอร์มาลิน
สคบ. ตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกดอกกุหลาบ ย้ำผู้ประกอบธุรกิจเน้นเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช้สารฟอร์มาลิน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกดอกไม้ เพื่อหาสารฟอร์มาลินที่อาจปนเปื้อนกับดอกไม้ เนื่องจากในช่วงเทศกาลแห่งความรักหรือวาเลนไทน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการเลือกซื้อดอกกุหลาบในช่วงเทศกาล

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พล.ต.ต ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ สคบ. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกดอกไม้ หมู่บ้านบวกเต๋ย ตำบลโปงแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบหาสารฟอร์มาลินที่อาจปนเปื้อนมากับดอกไม้ ตั้งแต่กระบวนการผลิต เก็บรักษา จนถึงการขนส่งไปยังแหล่งจำหน่าย และรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสารฟอร์มาลินที่พบในดอกไม้รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าและให้บริการอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และได้รับความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเทศกาล
ในช่วงเทศกาลแห่งความรักหรือวาเลนไทน์ ซึ่งผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อของขวัญต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าดอกไม้สด เพื่อมอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งผู้จำหน่ายดอกไม้สดจะสั่งซื้อดอกกุหลาบจากแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย เข้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้น การเพาะปลูกดอกกุหลาบจึงต้องอาศัยแหล่งเพาะปลูกที่มีลักษณะดินละสภาพอากาศที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการคัดแยก การเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่งดอก อาจมีผู้ประกอบการนำดอกไม้ไปแช่สารฟอร์มาลิน โดยไม่คำนึงถึงความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค สคบ.จึงได้เตรียมมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ต้นน้ำให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการเลือกซื้อดอกไม้ ประกอบกับร้านดอกไม้มักอาศัยช่วงเทศกาลปรับราคาดอกไม้สูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า โดยบางร้านไม่มีการติดป้ายแสดงราคาหรือแสดงราคาที่ไม่ชัดเจน เช่น ขนาดตัวอักษรเล็ก ติดราคาไม่ตรงกับตัวสินค้า ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม สคบ. ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบธุรกิจให้มีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเป็นสำคัญและต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738