ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:22:21  
กอ.รมน.จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
กอ.รมน.จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
กอ.รมน.จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานร่วมกันของกอ.รมน. กับสื่อมวลชนเชียงใหม่ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

พลตรีกรีพล อุทิตสาร ผู้อำนวยการสน.ปรมน.จว.ที่15 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ห้องสัมมนา 1 ร้านอาหารเรือนแพ โดยมีคณะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับจาก พันเอกพนม ศรีเผือด รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานร่วมกันของกอ.รมน. กับสื่อมวลชนเชียงใหม่ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อการปฏิบัติงานครั้งต่อไป
อย่างไรก็ตาม กอ.รมน.จะรับฟังทุกความคิดเห็นของสื่อมวลชน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด และประชาชนผู้เดือดร้อนต่อปัญหาสามารถเข้าขอความช่วยเหลือได้ที่ กอ.รมน.จว.ชม. ชั้น 5 อาคารศูนย์อำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738