ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กุมภาพันธ์ 2561 / 18:04:51  
จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2561
จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคมนี้

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนภูมิภาคกำหนดให้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 หรือตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมทุกจังหวัด และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สำหรับ กิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ จะประกอบด้วย กิจกรรมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ , การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา , การตักบาตรพระสงฆ์ และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ , การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา และนิทรรศการบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา , และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เป็นต้น
ทั้งนี้ วันมาฆบูชา หรือ วันมาฆปูรณมีบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์พร้อมกัน 4 ประการ (จาตุรงคสันนิบาต) ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม โดยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน วัด สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738