ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:30:09  
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดโครงการ "English We Like 2017" Road Show In Schools
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดโครงการ "English We Like 2017" Road Show In Schools
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโครงการ "English We Like 2017" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมนำวิทยากรมาให้ความรู้ หวังนำไปต่อยอดในอนาคต

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “English We Like 2017” Road Show In Schools ที่ ห้องประชุมนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เมกาโน่ จำกัด จัดขึ้น ซึ่งเป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกมเป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจน เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป
สำหรับ โครงการ English We Like 2017 ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เพลง เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบโดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวัฒน์ รุจิรัตน์พิชาธร(ครูก๊อตท์) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ,ปริญญาโท สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT) ด้วยทุนพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทีมงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยคัดสรรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาติวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษให้กับน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศปีละ 300 โรงเรียน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738