ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:19:48  
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์" ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.นี้
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์" ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.นี้
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์" ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยรวบรวมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่หาชมได้ยากมาจัดแสดง

ผศ.สุชานาฎ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภายในงาน จะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปี 2561 และการเสวนาวิชาการ องค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง “ใบลานล้านนา : การอนุรักษ์และเผยแพร่” , การบรรยายในหัวข้อ “เยอรมันกับใบลานล้านนา” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมทั้งกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตต่างๆ เช่น การอบรมการจักสานดอกไม้ และกล่องที่ระลึกจากไม้ไผ่ การอบรมการปั้นตุ๊กตาดินเผา การอบรมการตัดช่อตุงล้านนา (ตุง 12 ราศี) ตลอดจน มีซุ้มสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ล้านนา และอาหารล้านนา (กาดหมั้ว) ตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ ถือเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เพราะรวบรวมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่หาชมได้ยากมาจัดแสดง โดยเฉพาะความหลากหลายของชาติพันธุ์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในอดีต รวมถึง ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738