ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:13:20  
รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการศึกษาและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. Mr.Han Qide รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และความมั่นคงของจังหวัด ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายประการ ได้แก่ เชียงใหม่เมือง Smart City ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เป็นเมืองที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก หรือเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบผสมผสาน ทั้งความเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีการพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเอง รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยใช้กล้อง CCTV
Mr.Han Qide กล่าวว่า เมืองเชียงใหม่เป็นที่นิยมและชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นเมืองที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามไว้มาอย่างยาวนาน 700 กว่าปี จนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก ทั้งนี้ ควรระวังเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวอาจเกินขีดอัตราการรับรอง รวมทั้ง เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวในการขับขี่ยานพาหนะอย่างเข้มงวด
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หวังว่าจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ การศึกษา การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738