ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2561 / 23:07:08  
กองทัพภาคที่ 3 สรุปผลการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 61 ลดลง หลังมีฝนตกยาวนานกว่าปกติ
กองทัพภาคที่ 3 สรุปผลการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 61 ลดลง หลังมีฝนตกยาวนานกว่าปกติ
กองทัพภาคที่ 3 สรุปผลการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 61 ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกยาวนานกว่าปกติ ทำให้ผู้ลักลอบเลื่อนการปลูกฝิ่นจากเดิมออกไป

พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กองทัพน้อยที่ 3 ดำเนินการจัดตั้ง กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ขึ้น เพื่ออำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 และประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี 2560 ห้วง 6 เดือน (ตั้งแต่ พ.ย.60 ถึง 30 เม.ย. 61) ในปีงบประมาณ 2561 โดยผลการตัดทำลายไร่ฝิ่น (ห้วง 16 พ.ย.60 ถึงปัจจุบัน) สามารถตัดทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 320 แปลง 231.87 ไร่ 34 แปลง 42.66 ไร่ , ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 34 แปลง 42.66 ไร่ , กองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 173 แปลง 115.25 ไร่ และฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 301 แปลง 275.82 ไร่ จากเป้าหมายการสำรวจทั้งในเป้าและนอกเป้า ของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จำนวน 512 แปลง 436.48 ไร่
ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบการสำรวจและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 กับ 2561 ในปัจจุบันพบว่า ผลการสำรวจจำนวนแปลงลดลง 73.88 % จำนวนไร่ลดลง 72.63 % และผลการตัดทำลายไร่ฝิ่นลดลง 83.54 % จำนวนไร่ลดลง 85.30 % เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกยาวนานกว่าปกติ ทำให้ผู้ลักลอบเลื่อนการปลูกฝิ่นจากเดิมออกไป รวมทั้ง การร่วมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าดำเนินการอย่างเข้มข้น ล่าสุดจากการบินสำรวจของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดในห้วง 2 กลางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นช่วงอากาศที่หนาวเย็น พบว่ามีการปลูกฝิ่นโดยการหว่านเมล็ดซ้ำในแปลงเดิมและเปิดแปลงใหม่

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738