ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:11:51  
มช.เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
มช.เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ Center For Excellence In Economics : Chuchat Petaumpai โดยมีฯพณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
ทั้งนี้ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นักศึกษาเก่าเศรษฐศาสตร์ รหัส 15 และนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ได้แสดงเจตจำนงบริจาคอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยการบริจาคครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการวิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง และการศึกษาของนักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
สำหรับ อาคารความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องวิจัย และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย อีกทั้งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและกระแสโลก เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางด้านวิชาการ และช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์การศึกษาในระดับแนวหน้าของประเทศ รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาในคณะฯให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อรับใช้สังคมในวงกว้าง ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัยและมุ่งสู่ความเป็นสากล

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738