ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:33:18  
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมการใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมการใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมการใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี โดยสามารถช่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน และสามารถแสดงพิกัดจุดที่เกิดเหตุไฟป่าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการเกิดเหตุไฟป่าอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมอบรมการใช้ “แอปพลิเคชันผ่อดีดี” (PODD) ช่วยป้องกันและดับไฟป่า ในระหว่างวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล และบริหารงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่การใช้ระบบเครื่องมือดิจิทัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงไฟป่า ซึ่งจะสามารถแสดงพิกัดจุดที่เกิดเหตุไฟป่าแบบเรียลไทม์ได้ทันทีที่มีการแจ้งเหตุ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด รับทราบการเกิดเหตุไฟป่าได้พร้อมกัน ทำให้การดับไฟเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ตัวแอปพลิเคชั่นมีการพัฒนามาแล้ว 3 ปี ซึ่งมีการพัฒนาในด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ การใช้งานนั้นไม่ยุ่งยาก สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามการรายงานจากมือถือ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องที่นำมาใช้แล้วจำนวน 116 องค์กรด้วยกัน โดยฐานข้อมูลของระบบผ่อดีดี จะเชื่อมกับข้อมูลจุด Hotspot ของ GISTDA สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับจุดเกิดไฟป่าและหมอกควัน เช่น สภาพกำลังคนและทรัพยากรในการดับไฟ รูปภาพเหตุการณ์และขนาดความรุนแรงในขณะที่รายงาน ประเภทพื้นที่ กำลังคน ทรัพยากรได้ทุกจุดในระดับจังหวัด และยังสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในระบบสื่อสารผ่านห้องสนทนาเฉพาะกิจ (Chat room)ผ่อดีดี ระหว่างผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการจัดการมีความคล่องตัว ตลอดจน จะช่วยเสริมให้ระบบยืนยันจุดเกิดไฟป่า รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานเหตุไฟป่า คนเข้าป่า ปริมาณเชื้อเพลิง ผ่านการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMS (ตามการตั้งค่า) พร้อมติดตามดูสถานการณ์ตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุจนกระทั่งเหตุการณ์สงบ โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ในมือถือสมาร์ทโฟน ผ่านทั้งระบบ Android และ IOS ได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการอัพเดทฟังก์ชันการทำงานใหม่ มีการเพิ่มในส่วนของสิ่งแวดล้อม โดยเอาประเด็นปัญหาหมอกควันและไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาหลักของจังหวัดเชียงใหม่ นำมาพัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีตัวแทนผู้อบรมมาจาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง หางดง แม่วาง อำเภอสะเมิง และอีก 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นตัวแทนที่จะไปเผยแพร่แอปพลิเคชั่นดังกล่าว ให้แก่หัวหน้าชุดเผชิญไฟของแต่ละท้องถิ่น อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนในชุมชนต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738