ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:54:25  
กรมหม่อนไหมจัดงาน "Mulberry In Love ชม ชิม ช้อป แชร์ @ หม่อนไหมเชียงใหม่
กรมหม่อนไหมจัดงาน "Mulberry In Love ชม ชิม ช้อป แชร์ @ หม่อนไหมเชียงใหม่
กรมหม่อนไหม จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม "Mulberry In Love ชม ชิม ช้อป แชร์ @ หม่อนไหมเชียงใหม่" หวังผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กิจกรรมงาน "Mulberry In Love ชม ชิม ช้อป แชร์ @ หม่อนไหมเชียงใหม่" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ โครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สามารถท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ด้านการเกษตรหม่อนไหมแบบครบวงจร ให้เกษตรกร นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจทั่วไป ผ่านสื่อกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และการใช้ผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าจากหม่อนไหมจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และผู้ทอผ้าไหมในจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดยกิจกรรมภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป จากใบหม่อน รังไหม และผลมัลเบอรี่ นำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา การสาธิตการสาวไหม การย้อมผ้า และการสาธิตทำอาหารจากตัวไหม ให้ผู้ร่วมงานได้ชิม มี Mulberry zoo สาธิตการนำใบหม่อนมาให้อาหารสัตว์นานาชนิด และมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมาย นอกจากนี้ กรมหม่อนไหมและกรมปศุสัตว์ได้ทำความร่วมมือกัน ค้นคว้าวิจัย ในการใช้ใบหม่อน มาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ทดแทนอาหารเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี โดยเตรียมต่อยอดจัดทำสวนสัตว์ขนาดเล็ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารสัตว์ รวมทั้งทำความร่วมมือกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว นำกรุ๊ปทัวร์เข้ามาร่วมศึกษาดูงานในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738