ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:18:27  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 ก.พ. นี้ พร้อมกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานแรงงานสากล ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้า เป็นการยกย่อง เชิดชูสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยด้วยการประกาศแสดงตนเอง ตลอดจน เพื่อรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีที่ต้องได้รับการดูแลและทำงานอย่างมีความสุข
สำหรับ กิจกรรมภายในงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ประกอบด้วย การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้แทนองค์กรอิสระ ในหัวข้อ “มาตรฐานแรงงานไทย โอกาสหรืออุปสรรคทางการค้า” , พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย , พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีทำงานดีเด่นประจำปี 256 ตลอดจนนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่านใจอีกมากมาย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5389-0472-3 ในวันเวลาราชการ หรือทาง www.chiangmai.labour.go.th

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738