ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:54:57  
เริ่มแล้ว งาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11"
เริ่มแล้ว งาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11"
เริ่มแล้ว งาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11" โดยนำสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมกับสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น หวังเพิ่มช่องทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11” โดยอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ส่วนราชการหน่วยงาน และประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดขึ้น ให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปผ่านกิจกรรมการประกวด กิจกรรมการสาธิต การแสดงนิทรรศการรวมถึงผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตลอดจน สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอำเภอดอยสะเก็ดที่พร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม อาทิ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หนองบัวพระเจ้าหลวง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ กาแฟเทพเสด็จ บ้านศิลาดล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP นานาชนิด และผลิตผลการเกษตร ในพื้นที่การเกษตรกว่า 46,141 ไร่ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวดอยสะเก็ด ตลอดจนไม้ดอก ไม้ประดับนานาพรรณ
ทั้งนี้ งาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามของอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมร่วมสืบสานตำนานดินแดนแห่งภูมิปัญญา วัฒนธรรมล้านนา ศิลปะการแสดงวงดนตรี มวย การประกวดแม่บ้านท้องถิ่น และร่วมสนุกรับของรางวัลกับมัจฉากาชาด ชมและเที่ยวฟรีตลอดงาน
นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งภายในงานได้จัดการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากแหล่งผลิตในพื้นที่ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ การจัดแสดงและร่วมสืบสานศิลปวัฒธรรมที่งดงาม การจัดแสดงนิทรรศการ ออกร้านของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738