ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:50:27  
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และพบปะเยี่ยมเยือนทหารผ่านศึกและครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัว พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ โดยมี พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 / หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชียงใหม่ และนางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชียงใหม่ รวมทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนทหารผ่านศึกและครอบครัวให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้พบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมมอบสิ่งของให้ผู้แทนทหารผ่านศึกจำนวน 10 ราย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานทหารผ่านศึก จำนวน 10 ราย จากนั้นเวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก และคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนพลทหาร ประสงค์ อินสุวรรณ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ที่พิการและมีฐานะยากจน ที่บ้านพักในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และพบปะเยี่ยมเยือนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด ที่จะสามารถรับทราบปัญหาข้อขัดข้องความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การฯ ปรับปรุงการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738