ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 กุมภาพันธ์ 2561 / 08:18:37  
มินิมาราธอน "Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม"
มินิมาราธอน "Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม"
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมวิ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจ กรรมวิ่งมินิมาราธอน "Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม" เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโอกาส ในการเข้าถึงการรักษาที่ดี รายได้สมทบกองทุน "ทุนเฉลิม พระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า"

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 ก.พ.61 เวลา 05.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวิ่งมินิมาราธอน “Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม” ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโอกาส ในการเข้าถึงการรักษาที่ดี รายได้สมทบกองทุน “ทุนเฉลิม พระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “Fun-D for Smile: วิ่งเปื้อนยิ้ม” ขึ้น โดยมีวัตถุประ สงค์ เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโอกาส ในการเข้าถึงการรักษาที่ดี รายได้หลังจัดกิจกรรมนำไปหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุน “เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่รับส่งต่อผู้ป่วย ที่มีปัญหาในช่องปากและฟัน ที่มีความซับซ้อนในเขตภาคเหนือ พบว่าผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับการรักษา ที่ซับซ้อนและยากมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น เช่น การผ่าตัด การใส่ฟัน หรือใส่เครื่องมือจัดรูปหน้า ซึ่งล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง และทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรับบริการของผู้ป่วย จึงทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นขาดโอกาสในการรับการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งภายในงานได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ มินิมาราธอน ระยะทาง 9.4 กิโลเมตรและฟันรัน ระยาทาง 4.4 กิโลเมตร
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-63438-8 ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) ส่งชื่อพร้อมหลักฐานการโอนเงินเข้ามาที่ fundforsmile@hotmail.comสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ “Fun-D for Smile : วิ่งเปื้อนยิ้ม” โทร. 093-0500793/088-2601071


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 903

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738