ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:04:52  
ร.ร.ยุพราช จัดกิจกรรมวันดอกซากุระบาน ครั้งที่ 7
ร.ร.ยุพราช จัดกิจกรรมวันดอกซากุระบาน ครั้งที่ 7
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กิจกรรมวันดอกซากุระบาน ครั้งที่ 7 ในรูปแบบละครเวที "ทวิภพ" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความถนัด และได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

นายอะซีชิ อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันดอกซากุระบาน" ครั้งที่ 7 โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ซึ่งกลุ่มสาระต่างประเทศ ข (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดขึ้น ในรูปแบบละครเวทีเรื่อง "ทวิภพ" และการแสดงในด้านวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถแสดงศักยภาพความถนัด โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาตามมาตรฐานที่เท่าหรือเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา รวมทั้งยังเป็นการเครือข่ายให้ความร่วมมือในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจน เพื่อดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 200

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738