ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:42:09  
สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดกิจกรรมซ่อมแซมคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรแบบประชารัฐ
สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดกิจกรรมซ่อมแซมคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรแบบประชารัฐ
สำนักงานพัฒนาภาค 3 นำกำลังพลพร้อมกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ ร่วมกันซ่อมแซมคลองส่งน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรกว่า 20,000 ไร่ ใน 4 ตำบล ของอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ บริเวณคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองสมบูรณ์) เพื่อการเกษตรแบบประชารัฐ” โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อดำเนินการถมลำเหมืองสมบูรณ์ช่วงที่ขาด ที่เกิดจากน้ำกัดเซาะเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนตำบลยางคราม และตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ เกิดผลกระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณ 20,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลยางคราม ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ และตำบลทุ่งปี้ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 37 หมู่บ้าน 698 ครัวเรือน 13,946 คน ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะมีพื้นที่ของเกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 21,800 ไร่ ขณะเดียวกัน ยังสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากน้ำท่วมให้น้อยลง ตลอดจน เป็นการลดความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738