ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:23:27  
อบต.ดอนแก้ว จัดงาน "วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 11"
อบต.ดอนแก้ว จัดงาน "วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 11"
อบต.ดอนแก้ว จัดงาน "วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 11" เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการและผู้สูงวัยได้แสดงความสามารถ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ลานกิจกรรมสำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลดอนแก้ว อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่เปิดเวทีให้คนพิการและครอบครัวได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน นำไปสู่การเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนพิการและคนปกติอีกด้วย ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันของผู้ด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคมในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ไม่มีหลักประกันในการดำรงชีวิต และขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ซึ่งการที่จะทำให้คนพิการในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จำเป็นที่จะต้องสร้างพื้นที่ในการทำให้คนพิการได้ออกมาสู่สังคม ตลอดจน การสร้างคุณค่าให้กับคนพิการ และสร้างความตระหนักให้กับชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อตนพิการ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะกับคนพิการ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่ทำให้ทั้งคนในชุมชนและคนพิการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738