ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:21:15  
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย"
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย"
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย" เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ที่ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุประกอบด้วยนักเรียนชั้นปีที่ 1 จำนวน 32 คนชั้นปีที่ 2 จำนวน 123 คนรวมทั้งหมด 155 คน
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดการศึกษามาตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันผีเสื้อ โรงพยาบาลนครพิงค์ และเครือข่ายรักสุขภาพตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต อันเกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและพลังของผู้สูงอายุ การจัดการเรียนการสอนมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ในแต่ละครั้งจะมีวิชาที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ประกอบด้วย วิชาธรรมะ ศาสนพิธี พุทธประวัติ วิชาสาธารณสุขและพลานามัย และวิชาสัมมาอาชีพ.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738