ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:30:11  
ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018
ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018
ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018 เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กว่า 100 ผลงาน โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 -27 ก.พ. นี้

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีที่ 4 โดยมีเงื่อนไขของหลักสูตร คือ ผู้เรียนต้องมีกระบวนการศึกษาค้นคว้าหัวข้อทางออกแบบประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย การสร้างสรรค์งานกราฟิก การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและงานประติมากรรม งานพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การสร้างงานประยุกต์ศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
ทั้งนี้ การจัดทำโครงการฯ มีอาจารย์ในภาควิชาเป็นผู้ควบคุม และเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําโครงการออกแบบประยุกต์ศิลปนิพนธ์ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สะท้อนความสามารถและศักยภาพของบัณฑิตทางด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยผลงานโครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์ที่จัดแสดงขึ้นในวันนี้ มีผลงานการสร้างสรรค์ไม่ต่ำกว่า 100 ผลงาน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมผลงานของนักศึกษาในนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018 ระหว่างวันที่ 24 -27 กุมภาพันธ์นี้ ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738