ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:33:36  
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม Big cleaning Day งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม Big cleaning Day งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม Big cleaning Day งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน วันมาฆบูชา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning Day งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมกันแสดงออกถึงพลังจิตอาสา ซึ่งเป็นกุศลหรือความดี จากการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา, การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา หลักธรรม คำสอน และบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา, รวมถึงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 .

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 168

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738