ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:04:32  
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน "Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน"
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน "Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน"
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน "Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน"

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ "Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 398 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 18,147,500 บาท สำหรับปีนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน (กบถ.) จำนวนทั้งสิ้น 46 ราย เป็นเงินจำนวน 2,125,000 บาท โดยเป็นอุปกรณ์ที่จัดสรร ได้แก่ รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า แขน-ขาเทียม เตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าว ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนไปแล้ว 14,000 ราย เป็นเงินกว่า 658 ล้านบาท
ด้าน นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการ "Happiness for all ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" โดยมีการจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญของกรมการขนส่งทางบกที่มอบให้กับประชาชนทุกคน โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนมีความสุข ที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ผ่านมาตรการควบคุมกำกับดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย นอกจากจะมีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขสวยเลขมงคล และมีความสุขที่ได้บริจาคทำบุญเข้ากองทุนฯอีกด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738