ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มีนาคม 2561 / 16:09:50  
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ ในวันมาฆบูชา
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ ในวันมาฆบูชา
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ ในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษยฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีด้วย
พระมหาเจดีย์หรือพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ แห่งราชวงศ์มังรายณ์ลำดับที่ 5 เมื่อปีพุทธศักราช 1888 นับถึงปัจจุบันมีอายุได้ 672 ปี มีความสูง 50 เมตร และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นบางช่วงตามยุคสมัย
สำหรับการบูรณะครั้งนี้เป็นการปิดทองจังโก ที่ได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบให้ยอดพระมหาเจดีย์หักงอ โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากส่วนราชการและการบริจาคพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวม 30,222,097 บาท ขณะนี้ การดำเนินการปิดทองจังโกและทำฉัตรทองคำได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการสักการะเชิดชูบูชาพระมหาเจดีย์เก่าแก่ให้สวยงามโดดเด่นเหมือนพระธาตุเจดีย์องค์เก่าแก่องค์อื่นในล้านนา คณะสงฆ์และคณะกรรมการเห็นควรให้จัดพิธีอัญเชิญยกฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาและให้จัดพิธีสมโภชภายหลัง
และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเทศน์การกุศล “77 จังหวัด รวมใจ ... เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการหารายได้สำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดต่อไป


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : วสันต์ มีจินดา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738