ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มีนาคม 2561 / 22:16:16  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมหลักที่วัด 6 วัดสำคัญ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วัดสวนดอก พระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ (จาตุรงคสันนิบาต) คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันที่วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย และพระภิกษุทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง อีกทั้งพระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3
การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วเมืองเชียงใหม่จำนวนมาก ต่างพร้อมใจกัน นุ่งขาว ห่มขาว เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่ถือเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนาสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่นคงสืบไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : วสันต์ มีจินดา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738