ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มีนาคม 2561 / 16:46:04  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ดร.สราญ เพิ่มพูล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจ้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ดร.สราญ เพิ่มพูล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจ้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ดร.สราญ เพิ่มพูล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจ้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ดร.สราญ เพิ่มพูล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจ้ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สราญ เพิ่มพูน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจ้ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ยพาสิน มะโนชัย และอาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง เชิญผ้าไตรและดอกไม้จันทน์พระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ฌาปนสถานบ้านแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.สราญ เพิ่มพูล เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2484 เป็นชาวจังหวัดลำพูน เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายหมื่น และนางกองคำ เพิ่มพูล มีพี่น้องรวม 6 คน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนจักรคำคณาทร และการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาขั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้ รุ่นที่ 24) จากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป หลักจากสำเร็จการศึกษาแล้วท่านได้กลับมาเข้ารับราชการในตำแหน่งครูตรีวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ และเจริญในหน้าที่การงานเรื่อยมา นอกจากนี้ท่านยังได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมอีกมากมาย เป็นผู้ปฏิบัติงานและหน้าที่ปรึกษาโครงการพิเศษในพระองค์อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย จังหวัดเชียงใหม่
และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.สราญ เพิ่มพูล อายุ 76 ปี ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ดร.สราญ เพิ่มพูล ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 268

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738