ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2561 / 17:32:19  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่อำเภอดอยเต่าและฮอด
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่อำเภอดอยเต่าและฮอด
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอดอยเต่าและอำเภอฮอด พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดับไฟป่า ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดการเผาอย่างใกล้ชิด

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า และอำเภอฮอด เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดับอำเภอ และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดในช่วง 51 วันห้ามเผา โดยให้หน่วยลาดตระเวนติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และเน้นการสร้างความเข้าใจแก่คนในพื้นที่เป็นหลัก
ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ มีจุด Hotspot สะสมอยู่ 34 จุด และเมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2560 ในช่วงที่เกิดจุดความร้อนสุดสูง คือ วันที่ 17 มีนาคม ซึ่งมีจุด Hotspot ขึ้นทั้งจังหวัด 59 จุดพร้อมกัน ฉะนั้น ในช่วงเดือนมีนาคมจึงเป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อนให้ได้มากที่สุด ส่วนเรื่องค่า PM10 ทางจังหวัดเชียงใหม่ต้องยอมรับว่า เราไม่สามารถที่จะดำเนินการไม่ให้หมอกควันจากที่อื่นเข้ามาได้ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ จึงเกิดการสะสมหมอกควันขึ้น ทั้งที่ไม่มีจุด Hotspot เกิดขึ้นในรอบตัวเมืองเลย
ในส่วนของอำเภอดอยเต่าและอำเภอฮอด จากหลายปีที่ผ่านมา มีสถิติเกี่ยวกับการเผาป่าค่อนข้างมากที่สุด สาเหตุหลักมาจากการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ การเผาป่าเพื่อกำจัดวัชพืช และการเผาป่าเพื่อหาของป่า และเส้นทางการเข้าพื้นที่ป่า มีหลายเส้นทางทำให้ยากต่อการกวดขัน รวมไปถึงมีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดและอำเภอ ทำให้ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการดูแล ทั้งนี้ได้มีการในแต่ละอำเภอก็ได้มีการกำหนดมาตรการเตรียมการและป้องกัน อาทิ การจัดชุดลาดตระเวน เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดไฟป่าในเขตป่าสงวน และเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และทำให้ประชาชนทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีการจัดทำทะเบียนผู้มีอาชีพเข้าป่าหาของป่า เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าป่า รวมไปถึงพ่นละอองน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในอากาศด้วย นอกจากนี้ ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟ เพื่อแจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้านในการดูและการเกิดไฟป่าของแต่ละพื้นที่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและทรุดโทรม สภาพยานพาหนะไม่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ซึ่งพื้นที่ในการปฏิบัติเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและสูงชัน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเข้าดับไฟป่า
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้กำลังใจแก่ชุดลาดตระเวนที่คอยเฝ้าระวังไฟป่า ให้ทำงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ประมาทต่อไป และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันป้องกัน เฝ้าระวัง และสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดการเผาอย่างใกล้ชิด และบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบเฝ้าระวัง ตลอดจน การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกภาคส่วน ตระหนักถึงปัญหา จึงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738