ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มีนาคม 2561 / 20:29:10  
สภานิติบัญญัติ ประชุม เตรียมจัดเสวนาเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยที่จังหวัดเชียงใหม่
สภานิติบัญญัติ ประชุม เตรียมจัดเสวนาเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยที่จังหวัดเชียงใหม่
กรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานกรรมาธิการการเมือง สภานิตบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานอิสระและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งได้มีการประกาศใช้แล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...
โดยในวันพรุ่งนี้ (11 มี.ค. 61) ทางคณะกรรมธิการจะได้จัดเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแก่ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ที่ โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ โฮเต็ล เชียงใหม่ต่อไป

ข่าวโดย : วสันต์ มีจินดา
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738