ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มีนาคม 2561 / 20:38:31  
เชียงใหม่จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลหารายได้แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
เชียงใหม่จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลหารายได้แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่ิอหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะเร่งนำไปใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่ิอหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 170 คน
ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงกระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ให้มีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับภาคราชการ จึงได้มีการหารายได้ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการเตรียมการป้องกันและรับมือ รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ การแข่งขันกอล์ฟกุศล เพื่ิอหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยชิงถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีรางวัล Over All Low Gross และ รางวัลชนะเลิศไฟล์ท A, B, C, D, Lady และมีรางวัล Hole In One เป็นรถยนต์ NISSAN จาก บจ.นิสสันเชียงใหม่ ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทั้งหมดเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทันที

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738