ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 17:06:36  
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม "ขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน" ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม "ขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน" ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม "ขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หวังปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ เพื่อนำไปสู่สังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการรับรู้ สร้างแนวร่วมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม “ขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างแผนแม่บทฟื้นผญาล้านนาเมืองเชียงใหม่ (ปี พ.ศ.2561-2565) อันเป็นการเชื่อมวิถีปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ตนนับถือ ไปสู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาต่อยอดใช้ผญาล้านนาให้เกิดการสืบทอด ใช้สอย และสร้างรายได้แก่ชุมชน อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล
สำหรับ กิจกรรมขับเคลื่อน 10 ชุมชนคุณธรรม ก้าวนำไทยนิยมยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศลฯกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ แสดงพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2564 , การแสดงนิทรรศการผลงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการขยายผลชุมชนคุณธรรม ได้แก่ 1.) ตั้งเป้าขยายผล 2.) ตั้งเป้าประกาศเป็นอำเภอคุณธรรม นำร่องของจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 อำเภอ และ 3.) ส่งเสริมกิจกรรรมชุมชนคุณธรรมเดิมอยู่ 125 ชุมชนให้ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักในความสำคัญของชาติเกิดสังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยใช้คุณธรรมนำการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738