ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 20:51:19  
ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19
ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19
ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19 เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทยครั้งที่ 19 ซึ่งปางช้างแม่สาจัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในการรำลึกถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างให้มากขึ้น และถือว่าเป็นการเผยแพร่ให้วันช้างไทยเป็นที่รู้จักแพร่แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยกิจกรรมภายในงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19 ประกอบด้วย ชมการกินสะโตกอาหารช้างกว่า 80 เชือก , ชมการแสดงชุดสมโภชพระเสวตคชเดชน์ดิลก , โครงการ “มัคคุเทศก์เติมความฝันปันความรักให้น้อง” ครั้งที่ 18 , นิทรรศการ MSEC&Thai Elephant kingdom , ซุ้มความรู้และแสดงพันธุ์ไม้จากสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ , ซุ้มแสดงสินค้าโครงการหลวงหนองหอย , ดนตรีในสวน และชมการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมเชิงช่างสล่าเมือง จากมูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้มีการสืบสานวัฒนธรรมโบราณด้วยการจัดพิธีฮ้องขวัญช้าง ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาตามความเชื่อของคนเลี้ยงช้างล้านนา ที่ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคล เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ถือเป็นการสานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738