ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2561 / 17:09:30  
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนจิตอาสากำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองแม่ข่า "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนจิตอาสากำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองแม่ข่า "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุข" ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 21 - 27 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุข" ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2561 นี้ โดยจะทำการขุดลอกและพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป กำหนดพื้นที่พัฒนาทั้งหมด 7 ช่วง ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งคลอง ซึ่งจะระดมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งเรือท้องแบน รถบรรทุก รถฉีดน้ำ รถดับเพลิง รถแบล็คโฮ เครื่องตัดหญ้า คาดว่าจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา รวมเกือบ 3,000 คน ระยะทางประมาณ 8.41 กิโลเมตร
ทั้งนี้ กำหนดการทั้งหมด 7 วัน มีดังนี้ 1) วันที่ 21 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 1 ตั้งแต่ ถนนสุขเกษมซอย 7 ถึงสะพานทางหลวงที่ 11 และประตูน้ำหลัง โรงพยาบาลลานนาถึงประตูน้ำแม่ปิง ระยะทาง 2,040 เมตร , 2) วันที่ 22 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่สะพานทางหลวงที่ 11 ถึงประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ระยะทาง 104 เมตร , 3) วันที่ 23 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 3 เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถึงสะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ระยะทาง 438 เมตร , 4) วันที่ 24 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 4 เริ่มตั้งแต่สะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ถึงสะพานหมื่นด้านพร้าคต ระยะทาง 413 เมตร , 5) วันที่ 25 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วง 5 เริ่มต้นแต่คลองแม่ข่าส่วนแยกลำเหมืองกาง ถึงถนนอัษฎาธร ระยะทาง 251 เมตร , 6) วันที่ 26 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 6 เริ่มตั้งแต่ สะพานหมื่นด้ามพร้าคต ถึงถนนรัตนโกสินทร์ ถนนมหิดล ระยะทาง 332เมตร , 7) วันที่ 27 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 7A หลังร้านเด่นชัยเทรดดิ้ง ถึงถนนรัตนโกสินทร์ ถนนมหิดล ระยะทาง 233 เมตร และช่วงที่ 7B เริ่มจากถนนรัตนโกสินทร์ ถึงถนนมหิดล ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร โดยจะล่องเรือเก็บขยะ และทาสีสะพาน 12 จุด
จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ที่ได้สมัครเป็นจิตอาสาก่อนหน้านี้แล้ว และประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนอื่นๆ สามารถสมัครเป็นจิตอาสาในวันที่จะปฏิบัติงาน โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมพัฒนานำอุปกรณ์ที่จำเป็นติดตัวมาด้วย เช่น มีด , พร้า , คราด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้บริษัทห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาค อาหาร และน้ำดื่ม สำหรับประชาชนจิตอาสาที่จะร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0-5311-2708

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/สุธิมา สร้อยสน
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 311

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738