ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2561 / 17:47:31  
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โครงการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โครงการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ในโครงการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป. 4-6) จากโรงเรียนต่างๆในแต่ละภาค โดยให้นักเรียนเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นของตนอย่างภาคภูมิใจ  
นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ในฐานะประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ภายใต้โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย กล่าวว่า คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ และมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย ซึ่งการประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบแรก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้คัดเลือกจากวีดิทัศน์ของแต่ละภาคให้เหลือภาคละ 10 คน ผู้ผ่านรอบแรก จะได้รับทุนการศึกษา รางวัลชมเชย 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนรอบสุดท้าย ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละภาค ต้องมาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาถิ่น ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อชิงทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ 12,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 8,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร และครูผู้ฝึกสอน สำหรับโรงเรียนต้นสังกัดจะได้รับโล่เกียรติยศ  โดยจะเข้ารับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738