ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มีนาคม 2561 / 15:55:08  
จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 2
จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 2
จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นวันที่ 2 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

วันนี้ (22 มี.ค. 61) ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหลวงที่ 1 ร่วมกับ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 , 2 , 3 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , กำลังพลจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 2 โดยได้ขุดลอกคูคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เก็บเศษขยะ จัดระเบียบสายไฟฟ้า ทาสีสะพาน 4 จุด ทำความสะอาดถนน/เดินเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน 2 ฝั่งคลองแม่ข่า ตั้งแต่บริเวณสะพานหลวงที่ 11 หน้าโรงพยาบาลลานนา ถึงสะพานป่าตัน และบริเวณประตูน้ำโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถึงแยกข่วงสิงค์ ระยะทางทั้งสิ้น 104 เมตร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ให้สวยงามสะอาดหน้าอยู่ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้สังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยแผนกิจกรรมจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคมนี้

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738