ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2561 / 13:50:44  
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่สาม
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่สาม
จิตอาสากว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาเป็นวันที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ และช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้สังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้ (23 มี.ค. 61) ที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำโดยสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย กำลังพลจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , กองกำกับการภาค 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ , กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ , พนักงานจากบริษัทผึ้งน้อย , เทศบาลนครเชียงใหม่ , ประชาชนจิตอาสาฯอำเภอเมืองเชียงใหม่และชุมชนใกล้เคียง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 (ช่วงที่ 3) ตั้งแต่บริเวณประตูน้ำหลังโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถึงสะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ระยะทางทั้งสิ้น 434 เมตร โดยแบ่งกำลังออกไปปฏิบัติงานต่าง ๆ อาทิ ขุดลอกคูคลอง กำจัดสิ่งปฏิกูลในลำคลอง กำจัดวัชพืช เก็บเศษขยะ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งคลองด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ซึ่งเป็นการพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ และช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ให้สวยงามสะอาดหน้าอยู่ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
สำหรับ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนารวมทั้งสิ้น 7 วัน ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม รวมระยะทางในการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา 8,411 เมตร

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738