ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2561 / 17:00:11  
สนง.วัฒนธรรมเชียงใหม่ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม
สนง.วัฒนธรรมเชียงใหม่ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 7 ประจำปี 2561

ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิทิตศาสนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 7 ประจำปี 2561 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 7 เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการแสดงความสามารถ ในการฝึกฝนตนเอง ศึกษา ค้นคว้า สั่งสมจนมีภูมิความรู้ ทางด้านหลักธรรมคำสอน สามารถน้อมนำมาประมวลเป็นองค์ความรู้ จนสามารถนำมาท่องสวดมนต์ และบรรยายเป็น หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา กล่อมเกลาจิตใจประพฤติ ปฏิบัติ ขัดเกลานิสัยให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป
สำหรับ การดำเนินงานครั้งนี้ มีสถานศึกษาให้ความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ทีม ผลดำเนินการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคคณะสงฆ์ ภาค 7 เข้าประกวดระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ทีมหญิง จำนวน 2 ทีม ได้แก่ โรงเรียนวัดสวนดอก และโรงเรียนบ้านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทีมชาย จำนวน 1 ทีม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา จังหวัดเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิง จำนวน 2 ทีม ได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านหนองเกิด จังหวัดลำพูน ทีมชาย จำนวน 1 ทีม ได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการแข่งขันบรรยายธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนรีย์ พันธ์เขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้แก่ เด็กชายธีรเดช พิทักษ์สิรินนท์ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับช่วงชั้นที่ 3 นางสาวธันวารัตน์ กองมี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้แก่ นางสาวหอมนวล จิ๊กต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ การจัดประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จะจัดประกวดในเดือนพฤษภาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานครต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738