ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มีนาคม 2561 / 12:40:11  
จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข วันที่ 4
จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข วันที่ 4
จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นวันที่ 4 เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างสังคมน่าอยู่

ที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดรวมพลก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลจากกองบิน 41 , สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , เทศบาลนครเชียงใหม่ , ประชาชนจิตอาสาฯอำเภอเมืองเชียงใหม่และชุมชนใกล้เคียง จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งวันนี้ (24 มี.ค.61) ได้กิจกรรมเป็นวันที่ 4 (ช่วงที่ 4) โดยร่วมกันขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และพัฒนาพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งคลอง ตั้งแต่บริเวณสะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ถึงถนนหมื่นด้ามพร้าวคต ระยะทาง 423 เมตร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างสังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ คลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในชัยมงคล 7 ประการของการสร้างเมืองเชียงใหม่ มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ในอดีตได้เอื้อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำจากเขตเมืองสู่แม่น้ำปิง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค การสัญจรทางน้ำ ในปัจจุบันการเจริญเติบโตของชุมชน ทำให้พื้นที่คลองแม่ข่าประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลองเป็นที่อยู่อาศัย มีการทิ้งขยะ และน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านระบบบำบัดลงคลองแม่ข่าในปริมาณสูง ทำให้คลองแม่ข่าเกิดการเน่าเสีย โดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนารวมทั้งสิ้น 7 วัน ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม รวมระยะทางในการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา 8,411 เมตร

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738