ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มีนาคม 2561 / 14:16:45  
จิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โดยพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ช่วงที่ 5
จิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โดยพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ช่วงที่ 5
จิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โดยพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ช่วงที่ 5 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (25 มี.ค.61) ที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวนกว่า 400 คน นำโดยพลตำรวจตรี มนตรี สัมบุณณานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลจากตำรวจภูธรภาค 5 , ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , กองพันพัฒนาที่ 3 , เทศบาลนครเชียงใหม่ , ประชาชนจิตอาสาฯอำเภอเมืองเชียงใหม่และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้แบ่งกำลังออกไปปฏิบัติงานตั้งแต่บริเวณคลองแม่ข่า ลำเหมืองกาง ถึงถนนอัษฎาธร ระยะทาง 251 เมตร โดยร่วมกันขุดลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ ตลอดจนกำจัดขยะและวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สองฝั่งคลอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงามเป็นเมืองที่น่าอยู่
สำหรับ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการพัฒนารวมทั้งสิ้น 7 วัน ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม รวมระยะทางในการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา 8,411 เมตร ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างสังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 129

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738