ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มีนาคม 2561 / 15:01:32  
จิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ในช่วงที่ 6
จิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ในช่วงที่ 6
จิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ในช่วงที่ 6 เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างสังคมน่าอยู่

วันนี้ (26 มี.ค.61) ที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดรวมพลก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ , สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ , ประชาชนจิตอาสาฯอำเภอเมืองเชียงใหม่และชุมชนใกล้เคียง จำนวนกว่า 350 คน ซึ่งวันนี้แบ่งกำลังออกไปปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขาในช่วงที่ 6 ตั้งแต่บริเวณสะพานหมื่นด้ามพร้าคต ถึงหลังร้านเด่นชัยเทรดดิ้ง ระยะทาง 332 เมตร โดยร่วมกันทาสีสะพาน ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งคลอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างสังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา โดยจะดำเนินการจนถึงวันพรุ่งนี้ (27 มี.ค.61) รวมระยะทางในการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาทั้งหมด 8,411 เมตร

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738