ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มีนาคม 2561 / 12:07:09  
ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาในช่วงสุดท้าย
ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาในช่วงสุดท้าย
ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาในช่วงสุดท้าย โดยจะดึงภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีความสะอาดสวยงามเช่นในอดีตที่ผ่านมา

วันนี้ (27 มี.ค.61) เวลา 08.30 น. ที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , กองพันพัฒนาที่ 3 , พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสาฯอำเภอเมืองเชียงใหม่และชุมชนใกล้เคียง กว่า 600 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้แบ่งกำลังออกไปปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขาในช่วงที่ 7 (ช่วงสุดท้าย) ส่วนแรก ได้ร่วมกันทาสีสะพาน ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และพัฒนาพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งคลอง ตั้งแต่บริเวณหลังร้านเด่นชัยเทรนดิ้ง ถึงสะพานรัตนโกสินทร์ ระยะทาง 332 เมตร และส่วนที่สองกิจกรรมล่องเรือเก็บขยะโดยเริ่มจากประตูน้ำแจ่งศรีภูมิ (ถนนรัตนโกสินทร์) ถึงสะพานแม่ข่า (ท่าแพ) (ถนนมหิดล) ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างสังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 วัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังที่จะให้คลองแม่ข่ากลับมาเป็นคลองที่มีน้ำใส มีทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ตลอดจน พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738