ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มีนาคม 2561 / 18:56:57  
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง
คณะเภสัชฯ มช. ร่วมกับ หอการค้า จ.เชียงใหม่ จัดอบรม โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , นายรัฐภัทร ศรีจันทร์กลัด เครือข่ายชมรมเครื่อสำอางสมุนไพรล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเปิด "โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ" (Cosmetic Valley) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง จากสมุนไพรไทยให้มีประสิทธิภาพสู่ตลาดสากล
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดอบรม "โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ" (Cosmetic Valley) ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเครื่องสำอางในภาคเหนือ ที่ต้องการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมอบรมแบ่งเป็นหลักสูตรกิจกรรม การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางในภาคเหนือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและนวัตกรรมเครื่องสำอาง /เวชสำอาง /ผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เวชสำอางสากลสมุนไพรการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมสมุนไพรสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาของภาคเหนือ
ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอาง และเวชสำอางในต่างประเทศได้หันมาให้ความสนใจ สมุนไพรในประเทศเขตร้อนมากขึ้น พบว่า ตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยนับเป็นตลาดที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงมากในแต่ละปี รวมไปถึงนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลในปัจจุบัน ผนวกแรงหนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย คือ ภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐานของสินค้า เพื่อพัฒนาและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางในภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำ (วัตถุดิบสมุนไพร) การควบคุมคุณภาพสารสกัด สร้างความมั่นใจต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ไปจนถึงกระบวนการที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งมีข้อมูลเชิงวิชาการรองรับ ให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย พร้อมพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรและสปาภาคเหนือ เพิ่มพูนความรู้และทักษะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738