ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 เมษายน 2561 / 14:15:42  
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน ตั้งแต่ 1 – 5 เม.ย.นี้ พร้อมกันทุกอำเภอ
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน ตั้งแต่ 1 – 5 เม.ย.นี้ พร้อมกันทุกอำเภอ
จังหวัดเชียงใหม่ ระดมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน ตั้งแต่ 1 – 5 เม.ย.นี้ พร้อมกันทุกอำเภอ โดยมุ่งหวังทำให้ปัญหาหมอกควันลดลง และชาวเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดีขึ้น ตลอดจน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในช่วงสงกรานต์นี้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน” ตามโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนสายหลักรอบเมืองเชียงใหม่ พร้อมฉีดพ่นน้ำทั่วเมืองเชียงใหม่ เพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควันในอากาศ ซึ่งเป็นการแสดงออกร่วมกันถึงความสามัคคีที่ต้องการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างสังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาวะอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงประสบปัญหาหมอกควันและจำนวนค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณที่ค่อนข้างสูง โดยจังหวัดเชียงใหม่ห่วงเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นสำคัญ เมื่อมีหมอกควันเยอะ คนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อาจจะไม่มา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งปกติก็จะทำมาค้าขายกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวกัน จึงเป็นหน้าที่ของจังหวัดที่จะต้องทำให้ปัญหาหมอกควันลดลง และได้กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพร้อมใจบรรเทาภัยหมอกควัน” ตามโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยเน้นการลดปริมาณของฝุ่นควันในเมือง ทั้งการทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นน้ำเพื่อความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติช่วงห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบจุดความร้อนสะสม หรือ Hotspot ถึงจำนวน 607 จุด แต่ในปีนี้ลดลงเหลือเพียงแค่ 164 จุด ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน ทั้งประชาชน หน่วยดับไฟป่า ทหาร ตำรวจ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลัง ในการพยายามที่จะระงับไฟป่า โดยกิจกรรมต่างๆล้วนมุ่งหวังทำให้หมอกควันลดลง พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดี หากนักท่องเที่ยวเห็นอากาศดีก็จะมาเยือนเมืองเชียงใหม่ นำไปสู่รายได้ที่ดีของประชาชนต่อไป
สำหรับ กิจกรรม “จิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน” ตามโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2561 พร้อมกันทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในแต่ละอำเภอ จะมีกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำแนวกันไฟ การออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ และร่วมเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังในพื้นที่ รวมทั้งการล้างทำความสะอาดถนน ฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ตลอดจน การสนับสนุนในการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควันอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738