ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 เมษายน 2561 / 12:55:08  
ร.ร.ยุพราช จัดพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560
ร.ร.ยุพราช จัดพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียน จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

ที่ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 และพิธีเข้ารับเข็มพระราชทานอักษรย่อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แก่ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และข้าราชการครูใหม่ โดยมีนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวคำกราบทูล สำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี และกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทแก่คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 23 คน และมีนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 638 คน ซึ่งหวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้ความสามารถ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบสัมมาชีพในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738